«روزگارا ! که چنین سخت به من میگیری با خبر باش که پژمردن من آسان نیست» میان بازها،یکباز تنهاست دراوج قله بی آواز تنهاست کبوترباکبوترهم غریب است کبوترباکبوتر باز تنهاست !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! سلام به همه دوستان وبلاگ دوستیمون این وبلاگو برای نوشتن آن حرفهایی که دوستدارم بزنم ساختم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ایکاش کمی به هم لطف میکردیم،مختصر بود ولی ساده وپنهانی بسیارشعرسرودی برای باران غافل ازاین دل دیوانه که خود بارانیست http://dustimon.mihanblog.com 2020-04-05T04:45:18+01:00 text/html 2015-01-20T10:31:29+01:00 dustimon.mihanblog.com دوست نیازمند http://dustimon.mihanblog.com/post/200 <div align="center"><img src="http://www.parsnaz.ir/upload/59/0.400869001363363559_parsnaz_ir.jpg" data-mce-src="http://www.parsnaz.ir/upload/59/0.400869001363363559_parsnaz_ir.jpg" height="283" width="458"><br><br><div align="center"><h2><span style="color: green;" data-mce-style="color: green;" color="green">خدا یا</span> آمده ام خودت را از خودت گدایی کنم.</h2><h2><span style="color: blue;" data-mce-style="color: blue;" color="blue">می شود اندکی از خودت به من بدهی؟؟!!</span></h2><h2><span style="color: blue;" data-mce-style="color: blue;" color="blue">روزهاست که همه دارم الا تو ... </span></h2><h2><span style="color: blue;" data-mce-style="color: blue;" color="blue">اگر تو داشته باشم دیگر ازهمه چیز و همه کس بی نیازم.</span></h2><p><br></p><p><a href="http://korsi.blog.ir/post/186" target="_blank" title="">{منبع}</a></p></div><br></div> text/html 2015-01-14T02:34:43+01:00 dustimon.mihanblog.com دوست عمر برباد رفته http://dustimon.mihanblog.com/post/199 <div align="center"><h1><span style="color: brown;" data-mce-style="color: brown;" color="brown">عمر بر باد رفته را شنیده ای؟؟؟!!!</span></h1><h1>حال به وضوح ببین یعنی چه:</h1><h1><span style="color: green;" data-mce-style="color: green;" color="green">یعنی؛ تمام آنچه را که باید به خدا می رساندی؛</span></h1><h1><span style="color: silver;" data-mce-style="color: silver;" color="silver">&nbsp;اشتباه فرستاده ای...</span></h1><h1><span style="color: brown;" data-mce-style="color: brown;" color="brown">و حال دستت خالیست...</span><br><img src="http://files.cinemacenter.ir/images/6jwji9749huk1sywiiab.jpg" data-mce-src="http://files.cinemacenter.ir/images/6jwji9749huk1sywiiab.jpg" height="289" width="433"></h1><h1>این همه عمر کردم، همه اش بر باد رفت...</h1><h1><span style="color: green;" data-mce-style="color: green;" color="green">خدایا ! فقط یکی دیگر مانده...</span></h1><h1><span style="color: brown;" data-mce-style="color: brown;" color="brown">این یکی را خودت بردار</span><br></h1><h1><font size="4"><span style="color: blue;" data-mce-style="color: blue;" color="blue">طاقت گمشدنش را ندارم.</span></font></h1><p><font size="4"><a href="www.korsi.blog.ir" target="_blank" title=""><br></a></font></p><p><font size="4"><a href="www.korsi.blog.ir" target="_blank" title="">{مبع}</a></font></p></div> text/html 2015-01-08T05:48:40+01:00 dustimon.mihanblog.com دوست یادگار جنگ http://dustimon.mihanblog.com/post/198 <div align="justify"><b><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;" size="2">باهم در مورد <span style="color: green;" data-mce-style="color: green;" color="green">دفاع مقدس و تأثیرات مثبتش روی مردم</span> صحبت میکردیم. که بی مقدمه اثر زخمی رو که روی بازوش بود نشونم داد و گفت یادگار جنگه...<br><br>ن<span style="color: brown;" data-mce-style="color: brown;" color="brown">گاهی به قیافه اش کردم؛ با ارفاق شاید 26سالش می شد.</span><span style="color: brown;" data-mce-style="color: brown;" color="brown"><br><br>خندیدم و گفتم: ما رو گرفتی؟<br><br>اخمی کرد و گفت : درسته سنم به جنگ قد نمیده. اما بابام جانباز جنگ که هست؟؟!!!!<br><br>گفتم: یعنی که چی؟ بابات چه ربطی به زخم روی بازوت داره؟<br></span><br>نشست و حسابی برام توضیح داد...</span></b><br><br></div><div align="justify"><span style="color: blue;" data-mce-style="color: blue;" color="blue"><b><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;" size="3">این اثر زخم که می بینی مال 5 سال پیشه، بابام هم جانباز هست و هم مشکل اعصاب و روان داره خیلی خیلی هم مهربون و دلسوزه؛&nbsp; اما هر از چند مدتی اختیارش رو از دست می ده و حسابی کفری می شه</span></b><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;" size="3"><span style="font-size: small;" data-mce-style="font-size: small;" size="2"> <span style="color: black; font-size: medium;" data-mce-style="color: black; font-size: medium;" color="black" size="3">[چند لحظه ای سکوت کرد و بعد ادامه داد]</span></span></span><b><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;" size="3"> قبلاً که بابام اعصابش خورد می شد. می زد، هم به ما ؛ هم به خودش...</span><br></b></span></div><div align="justify"><span style="color: blue;" data-mce-style="color: blue;" color="blue"><b><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;" size="3">اما چند سالیه که دکتر قرصاشو عوض کرده ، دیگه همه ش خوابه خیلی بیدار نیست که بخواد بزنه...</span></b></span><br></div><p><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;" size="3"><br></span></p><div align="center"><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;" size="3"><img src="http://naqhashefaghir.persiangig.com/image/8/98-Janbaz.jpg" data-mce-src="http://naqhashefaghir.persiangig.com/image/8/98-Janbaz.jpg" height="266" width="430"></span><br><br><img src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/92-12/25/68856-205980-1394948324.jpg" data-mce-src="http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/92-12/25/68856-205980-1394948324.jpg" height="251" width="430"><br><br><img src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1392/12/27/524443_290.jpg" data-mce-src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1392/12/27/524443_290.jpg" height="256" width="430"><br><br><span style="color: blue;" data-mce-style="color: blue;" color="blue">-:‌ سلامتی شهدای زنده، مخصوصا جانبازان اعصاب و روان وخانواده های صبورشان صلوات</span> <span style="color: blue;" data-mce-style="color: blue;" color="blue">:-</span><br><span style="color: blue;" data-mce-style="color: blue;" color="blue">-:‌ یاد و خاطره تمامی شهدایی که در راه میهن عزیزمان ایران فدا شدند گرامی باد</span> <span style="color: blue;" data-mce-style="color: blue;" color="blue">:-</span><br><br><br><a href="www.korsi.blog.ir" target="_blank" title="">{منبع}</a></div> text/html 2015-01-02T04:15:36+01:00 dustimon.mihanblog.com دوست خانه ی دل http://dustimon.mihanblog.com/post/197 <div align="center"><h1><img src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/Pictures/love/ghalbeashegh_%281%29.jpg" data-mce-src="http://up.98love.ir/up/mamadzar/Pictures/love/ghalbeashegh_%281%29.jpg" height="307" width="460"></h1><h1><br></h1><h1><span style="color: red;" data-mce-style="color: red;" color="red">دلت </span>کم جایی نیست...</h1><h1>این دل خانه <span style="color: green;" data-mce-style="color: green;" color="green">خداست</span>...</h1><h1><span style="color: blue;" data-mce-style="color: blue;" color="blue">برای بهترین میهمانت ، تمیز نگه اش دار...</span></h1><h1>یا اگر نمی توانی، به <span style="color: blue;" data-mce-style="color: blue;" color="blue">خدایش</span> <span style="color: orange;" data-mce-style="color: orange;" color="orange">بسپار...</span></h1><p><br></p><p><span style="color: green;" data-mce-style="color: green;" color="green"><b><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;" size="3">قال الصادق علیه السلام :</span></b></span></p><p><b><span style="color: #336600; font-size: medium;" data-mce-style="color: #336600; font-size: medium;" color="#336600" size="3"><span style="color: green;" data-mce-style="color: green;" color="green"> القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله </span><br></span></b></p><p><b><span style="color: blue; font-size: medium;" data-mce-style="color: blue; font-size: medium;" color="blue" size="3">دل حرم خداست ، پس در حرم خدا، غیر خدا را ساکن مکن . </span></b><span style="font-size: medium;" data-mce-style="font-size: medium;" size="3"><br></span></p><p><span style="color: brown; font-size: xx-small;" data-mce-style="color: brown; font-size: xx-small;" color="brown" size="1">بحار الانوار، ج 70، ص 25.</span></p></div> text/html 2014-12-29T14:02:33+01:00 dustimon.mihanblog.com دوست رینگ رینگ http://dustimon.mihanblog.com/post/196 <h1><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://oi59.tinypic.com/vhqgdj.jpg" data-mce-src="http://oi59.tinypic.com/vhqgdj.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="331" width="472"></span></h1><h1 style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">چه سمفونی ناموزون ولی زیبایی ایجاد کرده بود؛ انگشتان <span style="color: #ff9900;" data-mce-style="color: #ff9900;">ترک خورده</span> <span style="color: #666699;" data-mce-style="color: #666699;">پیرمرد</span> <span style="color: #666699;" data-mce-style="color: #666699;">ضعیف</span>!</span></h1><h1 style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span style="font-size: large; color: #800080;" data-mce-style="font-size: large; color: #800080;">رینگ رینگ...</span></h1><h1 style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span style="color: #0000ff;" data-mce-style="color: #0000ff;"><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">آنگاه که بر سر پیچ کوچه های باریک اما صمیمی؛ دست چروک و خشکیده اش؛ زنگ خسته دوچرخه اش را نوازش میکرد.</span><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;">و پاهای بی رمقش ملتمسانه بر رکاب دوچرخه ای فرتوت فرود می آمدند تا او سرعت گیرد و از یادها عبور کند.</span></span></h1><p><span style="font-size: large;" data-mce-style="font-size: large;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/4/95492_456.jpg" data-mce-src="http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1390/3/4/95492_456.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="315" width="472"></span></p><h1 style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;"><span style="font-size: large; color: #808000;" data-mce-style="font-size: large; color: #808000;">و در این بازی زمانه هرگز مقایسه نخواهم کرد؛ صداقت زنگ دو چرخه ی سالخورده آن پیرمرد را با بوق ماشین های شیک جوانان امروزی...</span></h1><h1 style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: large; color: #800080;" data-mce-style="font-size: large; color: #800080;">رینگ رینگ...</span></h1><p><br></p><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://salman.mohammadi.ir/blog/wp-content/uploads/2010/02/bicycle.jpg" data-mce-src="http://salman.mohammadi.ir/blog/wp-content/uploads/2010/02/bicycle.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" height="353" width="473"></p><p><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><a target="_blank" href="http://bayanbox.ir/download/938494360358557297/15-Bicycle-PassWithBellFromLeft-effect.blog.ir.mp3" data-mce-href="http://bayanbox.ir/download/938494360358557297/15-Bicycle-PassWithBellFromLeft-effect.blog.ir.mp3">* دانلود کنید*</a></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><font size="4"><a href="http://korsi.blog.ir/" target="_blank" title="کرسی">{منبع}</a></font></p> text/html 2013-08-04T01:57:14+01:00 dustimon.mihanblog.com دوست تا اینقدر نبودنت را نشمارند… http://dustimon.mihanblog.com/post/195 <br><div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:327px" data-collapsed="327"> <div class="media_box image " title="http://media.afsaran.ir/si3p3q_100.jpg" align="center"><img title="//www.afsaran.ir/media/201278?lid=288836" style="margin-top:0px;" src="http://media.afsaran.ir/si3p3q_535.jpg" alt="افسران - تا اینقدر نبودنت را نشمارند…"></div> </div> </div><font size="3"><br>عقربه های ساعت را<br> خواب کرده ام !<br> تا اینقدر نبودنت را<br> نشمارند…</font> text/html 2013-08-01T01:55:32+01:00 dustimon.mihanblog.com دوست تاب تو تا هزارمین شب بیشتر نبود... http://dustimon.mihanblog.com/post/194 <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:321px" data-collapsed="321"> <div class="media_box image " title="http://media.afsaran.ir/sisfy5_100.jpg" align="center"><img title="//www.afsaran.ir/media/201391?lid=288932" style="margin-top:0px;" src="http://media.afsaran.ir/sisfy5_535.jpg" alt="افسران - تاب تو تا هزارمین شب بیشتر نبود..."></div> </div> </div><p><strong>داستان من<br> هزار ویک شب داشت...<br> تاب تــــــــــو،<br> تا هزارمین شب<br> بیشتر نبود</strong>...</p> text/html 2013-07-26T01:41:30+01:00 dustimon.mihanblog.com دوست پس این دردها کی تمام می شوند؟! http://dustimon.mihanblog.com/post/193 پس این دردهایی که<br> قرار بود وقتی بزرگ شدیم یادمان بروند<br> کی تمام می شوند؟!<br><br><br><div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:401px" data-collapsed="401"> <div class="media_box image " title="http://media.afsaran.ir/siSf8V_100.jpg" align="center"><img title="//www.afsaran.ir/media/201267?lid=288826" style="margin-top:0px;" src="http://media.afsaran.ir/siSf8V_535.jpg" alt="افسران - پس این دردها کی تمام می شوند؟! "></div> </div> </div> text/html 2013-07-22T01:29:08+01:00 dustimon.mihanblog.com دوست خداوندا http://dustimon.mihanblog.com/post/192 <br><div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:310px" data-collapsed="310"> <div class="media_box image ifImageIsSmall" style="width:535px" title="http://media.afsaran.ir/siD7SW_100.jpg" align="center"><img title="//www.afsaran.ir/media/201770?lid=289292" style="margin-top:0px;" src="http://media.afsaran.ir/siD7SW_500.jpg" alt="افسران - خداوندا...."></div> </div> </div><br><br><br>و......<br> خداوندا ...<br> تومیدانی که من...<br> دلواپس فردای خود هستم...<br> مباداگم کنم...<br> راه قشنگ آرزوه هارا...<br> مبادا گم کنم...<br> لبخند زیبارا...<br> دلم بین امد و ناامیدی ...<br> میزند پرسه،میکند فریاد...<br> میشود خسته...<br> خداوندا...<br> مرا تنها تو نگذاری... text/html 2013-07-17T03:34:07+01:00 dustimon.mihanblog.com دوست کوله بار http://dustimon.mihanblog.com/post/191 <div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:383px" data-collapsed="383"> <div class="media_box image " title="http://media.afsaran.ir/siCXVW_100.jpg" align="center"><br><img title="//www.afsaran.ir/media/195467?lid=283981" style="margin-top:0px;" src="http://media.afsaran.ir/siCXVW_535.jpg" alt="افسران - کـولـه بارت را بــبنـد... شایـد ایــن چنـد سحر فرصتــــ آخــــر بـاشد(متن زیر را بخوانید)"><br><br><br><font size="3"><br><br>کـولـﮧ بارت را بــبنـد<br><br> شایـد ایــن چنـد </font> <font size="3"><a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/links/tag/%D8%B3%D8%AD%D8%B1">سحر</a> فرصتــــ اخــــر بـاشد<br><br> کـﮧ بـﮧ </font> <font size="3"><a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/links/tag/%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF">#مقصد</a> بـرسیـم<br><br> بشناسیـم 【خــــ ـــــدا 】 را</font> <font size="3"><br><br> و بـفهــمیـم کـﮧ یک عمر چـﮧ </font> <font size="3"><a class="mu_tag" rel="tag" itemprop="keywords" href="http://www.afsaran.ir/links/tag/%D8%BA%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%81%D9%80%D9%80%D9%84">#غــــافــل</a> بـودیـم </font><br></div> </div> </div> text/html 2013-07-14T04:03:44+01:00 dustimon.mihanblog.com دوست زیرمیزی http://dustimon.mihanblog.com/post/190 <font size="3"><br>دیگر از تنهــــــایی خستـــــه شده ام …<br> <br></font><div align="center"><font size="3">به کلاغــــها زیر میـــــزی میــــدهم ،</font><br></div><font size="3"> <br></font><div align="left"><font size="3">تا قصـــه ام را تمــام کنند . . .</font><br></div><font size="3"><br><br><br></font><div class="media_photoset"> <div class="media_row " style="height:334px" data-collapsed="334"> <div class="media_box image " title="http://media.afsaran.ir/siVnuY_100.jpg" align="center"><img title="//www.afsaran.ir/media/189029?lid=279431" style="margin-top: 0px;" src="http://media.afsaran.ir/siVnuY_535.jpg" alt="افسران - تنهایی" height="247" width="396"></div> </div> </div><br> text/html 2013-07-07T03:40:57+01:00 dustimon.mihanblog.com دوست اتخاب واحد زندگی http://dustimon.mihanblog.com/post/189 <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: #800000; font-family: times new roman,times;"><strong><span style="font-size: x-large;">در «انتخاب واحد» زندگی؛</span></strong></span></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: #800000; font-family: times new roman,times;"><strong><span style="font-size: x-large;">«صداقت» پیش نیاز همه درس هاست ...</span></strong></span><a href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;docid=OVM1EUgXs1H2BM&amp;tbnid=dpHnmgI9sjsgDM:&amp;ved=&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.shahedeshomal.ir%2F%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25B4%25DA%25A9%25D9%2588%25D9%2581%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25D8%25B1%25DB%258C%2F&amp;ei=MPfNUa_COuPx4QTPq4GQDw&amp;psig=AFQjCNHND_8HRwWRiSyd298KojaxeXpFtg&amp;ust=1372539057013211" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img style="margin-top: 105px;" id="irc_mi" src="http://multimedia.mehrnews.com/original/1391/12/18/IMG11561269.jpg" height="298" width="441"></a></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><br></p><p style="text-align: center;" dir="RTL" align="left">منبع : مرجان سرخ<br></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL">&nbsp;</p> text/html 2013-06-29T02:22:12+01:00 dustimon.mihanblog.com دوست حرکت قاشق و شیرینی زندگی http://dustimon.mihanblog.com/post/188 <p style="text-align: center;" dir="RTL" align="justify"><font color="#660000"><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: x-large;">زندگی عمل کردن است؛</span></strong></font></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" align="justify"><font color="#660000"><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: x-large;">این شکر نیست که چای را شیرین می کند؛</span></strong></font></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL" align="justify"><font color="#660000"><strong><span style="font-family: times new roman,times; font-size: x-large;">بلکه حرکتِ قاشق چای خوری باعث شیرینی می شود ...</span></strong></font></p><p style="text-align: center;" dir="RTL" align="justify"><br></p><p style="text-align: center;" dir="RTL"><br></p> <p style="text-align: center;" dir="RTL"><font color="#660000">&nbsp;</font><img style="cursor: -moz-zoom-in;" alt="http://www.miyanali.com/usr/armann/gal465.jpg?611417097" src="http://www.miyanali.com/usr/armann/gal465.jpg?611417097" height="307" width="445"></p><p style="text-align: center;" dir="RTL" align="justify"><br></p><p style="text-align: center;" dir="RTL" align="justify"><br></p><p style="text-align: center;" dir="RTL" align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; منبع: <a href="http://marjanesorkh.persianblog.ir/" target="" title="">مرجان سرخ</a></p> text/html 2013-03-16T14:26:07+01:00 dustimon.mihanblog.com دوست شما بگوئید http://dustimon.mihanblog.com/post/187 <p>گاهی وقتها نوشتن سخت میشود</p> <p>آن قدر سخت میشود که دیگر نمیدانی باید چه کلمه ای را بکار ببری که بتوانی مطلبت را ادا کنی!!!</p> <p>امروز به دلایلی پای نوشتن اشکم جاری شد.</p> <p>حال شما بگوئید انتظارم&nbsp; وگناهانم را چگونه به قلم بکشم و اشک های سرازیر شده&nbsp; روی گونه ام را به کدام دلایلم ربط دهم</p> <p>نه بیشتر چگونه آنها را روایت کنم؟؟؟</p> <p>شما بگوئید.</p><p><br></p><p style="text-align: center;"><img style="width: 412px; height: 598px;" src="http://upload.tehran98.com/images/hw27ln4uz6u0iitsr1a5.jpg" alt="" align="baseline" border="0" vspace="0" hspace="0"></p> text/html 2013-03-02T00:59:45+01:00 dustimon.mihanblog.com دوست مسئولیت یا محرومیت http://dustimon.mihanblog.com/post/186 <font size="3">چند روزی هست که مرا به عنوان مسئول جایی معرفی کردند، وقتی که معرفی شدم دلم خیلی&nbsp; گرفت!!!<br>اشک ریختم که مبادا این پست،برایم اسباب بازی باشد.<br>همان طور که اسباب بازی کودک را سرگرم میکند وگذر زمان را نمی فهمد این پست هم مرا سرگرم کند وگذر زمان را نفهمم<br>واز همه مهمتر از خدا غافل شوم<br>اما چه بگویم....<br>از آنچه میترسیدم سرم آمد.<br></font><br><br><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 330px; height: 252px;" alt="http://www.donya-e-eqtesad.com/news/2539/v06-01.jpg" src="http://www.donya-e-eqtesad.com/news/2539/v06-01.jpg"> </div>